پنجره های دکوراتیو چارسیک

پنجره های دکوراتیو چارسیک پنجره، شکافی در دیوار، درب، سقف یا وسیله نقلیه است که می تواند اجازه عبور نور، صدا و هوا را بدهد. پنجره ها عموما شیشه ای هستند و در برخی موارد شفاف، نیمه شفاف و یا غیر شفاف. پنجره ها ممکن است بازشو باشند و بوسیله لولاهایی که در فریم آنها … ادامه خواندن پنجره های دکوراتیو چارسیک