تیفانی گلس چیست؟ و چگونه ساخته می شود؟

تیفانی گلس چیست؟ و چگونه ساخته می شود؟ ساخت تیفانی تیفانی گلس تکنیکی از مجموعه تکنیک های تزئینی شیشه است که توسط هنرمند آمریکایی لوئیس کامفورت تیفانی توسعه پیدا کرد و به نام وی شناخته می شود. در این تکنیک قطعات کوچک شیشه طبق طرح و الگوی از پیش طراحی شده برش خورده و سپس … ادامه خواندن تیفانی گلس چیست؟ و چگونه ساخته می شود؟