آینه در آشپزخانه

آینه در آشپزخانه استفاده از آینه در فضای بین کابینت استفاده از آینه در فضای بین کابینت آشپزخانه بسیار هوشمندانه، کاربردی، زیبایی شناسانه و مدرن است. به خصوص اگر کانتر غذاخوری روبروی این فضا قرار بگیرد، تاثیر آن دو چندان خواهد بود. استفاده از آینه در آشپزخانه علاوه بر تامین و تشدید روشنایی، باعث ایجاد … ادامه خواندن آینه در آشپزخانه