فیوز گلس یا همجوشی شیشه چیست؟

فیوز گلس یا همجوشی شیشه چیست؟ تکنیک فیوزینگ گلاس یا همجوشی شیشه به ساخت، تهیه و اتصال قطعات شیشه های رنگی یا بی رنگ، بدون استفاده از چسب یا واسطه ی دیگری است. آغاز این تکنیک به لحاظ تاریخی به شیشه گران رومی و مصری نسبت داده می شود چرا که آنان شیشه گران ماهرتری … ادامه خواندن فیوز گلس یا همجوشی شیشه چیست؟