دستگاه ساب شیشه چارسیک

دستگاه ساب شیشه چارسیک دستگاه ساب شیشه چارسیک حاصل طراحی، تجربه ، آزمون و خطای بسیار زیادی است که گروه هنری چارسیک توانسته است پس از سال ها تلاش در زمینه شیشه های دست ساز استیند گلس و تیفانی به آن دست یابد. دستگاه ساب شیشه وسیله ای بسیار کاربردی و دارای اهمیت در تکنیک … ادامه خواندن دستگاه ساب شیشه چارسیک