طراحی و ساخت بزرگترین سقف شیشه ای ترکیبی استیند گلس در خاورمیانه

طراحی و ساخت بزرگترین سقف شیشه ای ترکیبی استیند گلس در خاورمیانه بزرگترین سقف شیشه ای ترکیبی استیند گلس در خاورمیانه توسط گروه هنری چارسیک طراحی و اجرا گردید. بزرگترین سقف شیشه ای استیند گلس خاورمیانه توسط گروه هنری چارسیک در خیابان فرشته تهران طراحی و اجرا گردید. این سقف با طول دهانه ۱۴٫۵ متر … ادامه خواندن طراحی و ساخت بزرگترین سقف شیشه ای ترکیبی استیند گلس در خاورمیانه