نمونه کارهای هنرجویان

هنرجویان زیادی تا کنون در آموزشگاه چارسیک آموزش دیده اند. تصاویری که در زیر می بینید، حاصل کارگاه آموزشی برخی از هنرجویان چارسیک است:

 

 

آموزش تیفانی و استین گلاس چارسییک

 

 

آموزش تیفانی و استین گلاس چارسییک

 

 

آموزش تیفانی چارسیک

 

آموزش تیفانی چارسیک

 

آموزش تراریوم گلدان شیشه ای

 

 

آموزش استین گلاس چارسیک

 

 

آموزش استیند گلس چارسیک