چارسیک برای حفظ و حراست از اطلاعات کابران تمام توان خود را به کار بسته و سعی بر آن دارد که محیطی امن و راحت را برای خرید فراهم آورد.

استفاده از اطلاعات وارد شده شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، آدرس پستی، ایمیل و … از کاربران صرفا جهت سهولت در اجرای سفارشات و خدمات مبتنی بر آن می باشد. لذا چارسیک هرگونه استفاده دیگر از این اطلاعات را ممنوع می داند.

چارسیک خود را موظف به صیانت و حفظ اطلاعات کاربران می داند و متعهد می گردد که جز با دستور مقام قضایی، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص حقیقی و حقوقی ثالثی قرار ندهد.

توجه کنید که تنها شماره ای که از طرف چارسیک پیامک ارسال می کند، شماره ۰۲۱۷۷۹۵۱۶۹۱ می باشد؛ لذا ارسال هرگونه پیامک با شماره ای دیگر تحت نام چارسیک تخلف بوده و کاربران می توانند مراتب را با ما درمیان بگذارند.