شیشه بنفش چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

منگنز رنگ ارغوانی در شیشه ایجاد می کند. منگنز یکی از قدیمی ترین افزودنی های شیشه ای است و شیشه ی منگنز بنفش از زمان مصر باستان مورد استفاده قرار گرفته است.
نیکل، با توجه به غلظت، آبی، بنفش یا حتی شیشه سیاه تولید می کند. کریستال سرب نیز با افزودن نیکل، باعث تولید رنگ ارغوانی می شود.

شیشه بنفش چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

 

شیشه بنفش چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

 

شیشه بنفش چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

 

 

شیشه چگونه تولید می شود؟

شیشه قرمز چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟

شیشه زرد چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟

شیشه بنفش چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

 

 

 

0 0 رای
Article Rating
اشتراک
آگاهی از:
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments