طرح های باکس شیشه ای

طرج های باکس شیشه ای الگوهای ساخت باکس شیشه ای را در اختیار شما قرار می دهند. طرح ها به صورت دو بعدی درآمده و در فایل پی در اف در اختیار شما قرار می گیرد که با چاپ کردن آن و انتقال آن بر روی شیشه، می توانید قطعات مربوط به هر طرح را برش دهید و باکس شیشه ای را بسازید. شما می توانید با انتخاب هر طرح، که تصاویر آن به صورت سه بعدی در صفحه هر طرح آمده است، خرید خود را انجام دهید. پس از خرید فایل های مربوط به آن طرح در اختیار شما قرار می گیرد که با دانلود آن می توانید الگوی ساخت باکس شیشه ای به صورت دو بعدی را در اختیار داشته باشید.

کاربرد طرح های باکس شیشه ای

شما می توانید از طرح های باکس شیشه ای استفاده های متفاوتی بکنید. می توانید از آن به عنوان گلدان شیشه ای یا ظرف آجیل خوری یا تی بگ یا لایتینگ و ... استفاده کنید. همچنین از طرح های ارائه شده در چارسیک می توانید برای ساخت باکس هایی با سایر متریال ها مانند چوب، مقوا، آهن و ... نیز استفاده کنید.

نحوه به کارگیری طرح های باکس شیشه ای

پس از اینکه طرح را از چارسیک خریداری کردید، یک فایل پی دی اف در اختیار شما قرار می گیرد که شامل تمام وجوه باکس شیشه ای است. با چاپ کردن این فایل و انتقال الگوها بر روی شیشه، می توانید قطعات شیشه را برش دهید. پس از برش قطعات شیشه، با استفاده از ناودانی های برنجی یا ناودانی استیل یا کاپرفویل، اضلاع الگوها را بپوشانید. در مرحله بعد با قرار دادن این قطعات در کنار هم (با پیروی از تصاویری که در صفحه محصول موجود است) ، می توانید آن ها را با لحیم کاری کنار هم محکم کنید. تبریک! شما یک باکس شیشه ای ساخته اید.