ابزار و مواد تیفانی و استیند گلس

وسایل و ابزار مورد نیاز برای تکنیک تیفانی و استین گلاس اعم از کاپرفویل ، الماس شیشه بری، انواع انبرهای شیشه و ... را می توانید از چارسیک خرید کنید. مواد و متریال های زیادی در تکنیک تیفانی مورد استفاده قرار می گیرند، که چارسیک همواره سعی در تامین آنها برای هنرمندان و هنرجویان داشته است. عمده مواد و ابزار در تکنیک های معرق شیشه (تیفانی و استیند گلس) یکسان است. تفاوت تیفانی و استیند گلاس در شیوه مونتاژ شیشه ها در کنار هم است.

مراحل اجرای تیفانی و استین گلاس

اجرای استین گلس و تیفانی شامل سه مرحله عمده زیر است.

1 برش شیشه

برای برش شیشه در هر دو تکنیک از الماس و انبرهای یکسان استفاده می شود و تفاوتی در این مرحله بین تکنیک استین و تیفانی دیده نمی شود.

2 مونتاژ شیشه

مرحله مونتاژ شیشه شاید بیشترین تفاوت بین تکنیک تیفانی و استیند گلاس را شامل شود. در تیفانی از کاپرفویل استفاده می شود در حالی که در استین گلس از لدکیم (نواهای سربی با مقطع H. البته می توان از نوارهای برنجی و یا از جنس روی نیز استفاده نمود)

3 پرداخت شیشه

در این مرحله پس از کنار هم قرار گرفتن شیشه ها با استفاده از کاپرفویل یا لیدکیم ، مرحله لحیم کاری با هویه و قلع انجام می گیرد. از این رو ابزارهای این مرحله نیز تقریبا یکسان هستند.

تفاوت مواد و ابزار تکنیک تیفانی گلس و استیند گلس

تفاوت تیفانی و استین گلس در مرحله مونتاژ شیشه است. در تکنیک تیفانی مونتاژ شیشه ها در کنار هم با استفاده از کاپرفویل انجام می گیرد. در حالی که در تکنیک استین گلاس، مونتاژ شیشه ها بوسیله نوارهای سربی کلاف شده با مقطع H انجام می شود. می توان گفت در بقیه مراحل اجرایی، این دو تکنیک معرق شیشه ، به هم شبیه هستند. از این رو ابزارهای مهم مصرفی نیز در هر دو تکنیک عمدتا یکسان می باشند.

محصولات تولیدی چارسیک با تکنیک استین گلس و تیفانی:

سقف و گنبد شیشه ای استیند گلس . شیشه دکوراتیو درب ورودی و پنجره