در صورت آماده نبودن محصول، مدت زمان آماده سازی این دستگاه 10 روز الی 2 هفته می باشد.