گنبد شیشه گنبد شیشه ای فاطمی نژاد – کاشان

گنبد شیشه ای فاطمی نژاد برای یک ویلای مسکونی در شهر زیبای کاشان توسط چارسیک طراحی و اجرا شده است. شهر کاشان پیشینه ای غنی در استفاده از شیشه های رنگی دارد. پنجره های ارسی به کار رفته در خانه های قدیم کاشان، از نمونه های برجسته استفاده از شیشه های رنگی در ساختمان هستند.

گنبد شیشه ای فاطمی نژاد

مشخصات گنبد

قطر این سقف گنبدی شیشه ای  ۲۸۰ سانتیمتر و ارتفاع آن ۱۰۰ سانتیمتر است. این گنبد از یک سازه متشکل از آهن و آلومینیوم و پوشش شیشه های استیندگلس تشکیل شده است. شیشه های استیندگلس  در این گنبد شیشه ای گرد، در مجموع از  ۱۳۵۰ قطعه شیشه های کوچک در رنگ ها و بافت های مختلف ساخته شده است. این قطعات ریز، با استفاده از قلع و سرب و به صورت معرق (استین گلاس) در کنار هم قرار گرفته و محکم شده اند.

گنبد شیشه ای فاطمی نژاد

طراحی

طراحی این گنبد شیشه ای، یک طراحی با استفاده از خطوط کلاسیک است. این موتیف در پروژه های دیگر چارسیک همانند گنبد شیشه ای خسروشاهی در پاسداران تهران و گنبد شیشه ای اراک نیز به کار رفته است. با این تفاوت که در دو پروژه دیگر ترکیب رنگی متفاوتی را شاهد هستیم. در پروژه های اجرایی چارسیک، به خصوص در سقف های طرح دار شیشه ای، هماهنگی سقف با معماری کلی بنا در اولویت است. این گنبد شیشه ای نیز پیرو سبک معماری ساختمان (کلاسیک) می باشد.

سقف شیشه ای تزئینی

نصب و اجرای گنبد شیشه ای

گنبد شیشه ای فاطمی نژاد به صورت پیش ساخته در کارگاه چارسیک ساخته و به محل پروژه منتقل شده است. نصب و آب بندی کامل این سقف شیشه ای تزئینی نیز ظرف مدت ۱ روز با موفقیت به انجام رسید.

سقف شیشه ای تزئینی

مطالب مرتبط:

پروژه های اجرایی چارسیک

 

گنبد شیشه ای استین گلاس چارسیک
گنبد شیشه ای استین گلاس – اطلاعات بیشتر

 

گالری گنبد شیشه ای استیند گلس . www.charsik.com
گالری سقف و گنبد شیشه ای چارسیک