شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

در قرون وسطی، شیشه آبی با اضافه کردن کبالت، با غلظت ۰٫۰۲۵٪ تا ۰٫۱٪ در سدیم آهک به دست می آمد. افزودن اکسید مس با غلظت ۲-۳٪، رنگ فیروزه ای تولید می کند. همچنین افزودن نیکل، در غلظت های مختلف، باعث به وجود آمدن رنگ های آبی، بنفش یا سیاه می شود.

 

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

 

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

 

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

 

 

شیشه چگونه تولید می شود؟

چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟

شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟

شیشه زرد چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه قرمز چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟