چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟

شیشه معمولی سدیم آهک اگر در ضخامت نازک باشد، بدون رنگ به نظر می رسد. اگر چه ناخالصی های اکسید آهن یک طیف رنگ سبز را در آن ایجاد می کند که در شیشه های ضخیم بیشتر به چشم می آید. تعدادی مواد افزودنی وجود دارد که برای کاهش طیف رنگ سبز در شیشه های شفاف مورد استفاده قرار می گیرد. ضرورت افزودن این مواد به دلیل زیبایی و شفافیت بیشتر است. اگر شیشه برای پنجره ساده و به صورت قطعات بزرگ استفاده شود، وجود نداشتن این طیف رنگ سبز بسیار حائز اهمیت است. افزودنی هایی که رنگ سبز را کاهش می دهند، شامل دی اکسید منگنز است که پرمنگنات سدیم را تولید می کند. سلنیوم نیز از دیگر افزودنی هایی است که مورد استفاده قرار می گیرد.

چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟

 

به شیشه هایی که ناخالصی کمتری دارند و رنگ سبز در آنها کمتر دیده می شود، اصطلاحا شیشه های کریستال می گویند. شیشه های شفاف نسبت به شیشه های رنگی ضریب عبور نور بسیار بالایی دارند. این شیشه ها از نظر دید، نیز کاملا شفاف بوده و اجسامی را که در پشت آنها قرار دارد به طور کامل نشان می دهند.

شیشه های شفاف در کیفیت های مختلفی تولید می شوند. دقت در تولید، استفاده از دستگاه های پیشرفته، دانش روز و تجربه از اهم مواردی است که بر کیفیت شیشه های تولیدی اثرگذار هستند. بعضی از شیشه های نامرغوب ممکن است که دارای دویدگی باشند و یا نقطه تمرکز داشته باشند، تصویر اجسامی که در پشت آن قرار دارد را به خوبی و به صورت واقعی نشان ندهند و تنالیته رنگ سبز در آنها زیاد باشد. نباید فراموش کرد که کیفیت شیشه ها متعاقبا بر کیفیت و روان محیط اثرگذار خواهد بود، لذا در انتخاب شیشه ها برای درب ها، پنجره ها و سقف ها باید دقت لازم اتخاذ شود.

چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟

 

 

شیشه چگونه تولید می شود؟

شیشه قرمز چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟

شیشه زرد چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟