نماهای نوین ساختمانی

نماهای نوین ساختمانی به نماهایی گفته می شود که فارغ از جزئیات سنتی و با استفاده از متریال های مدرن ساخته می شود. شیشه متریالی مدرن و استفاده از آن در صنعت ساختمان یکی از ویژگی های معماری مدرن است. استفاده از شیشه در نما، با اجرای دیتیل های فنی و تخصصی مربوط به آن میسر است. همچنین استفاده از سرامیک پرسلانی، ورق های کامپوزیت، لوور، ترمو وود و … نیز در دسته نماهای نوین صنعت ساختمان قرار می گیرند.

با چارسیک تماس بگیرید