پروژه های اجرایی چارسیک

پروژه های اجرایی چارسیک در فضاهای مختلفی از ساختمان ها تا کنون قرار گرفته است. تمام پروژه ها از آینه گرفته تا سقف های شیشه ای نورگیر به صورت سفارشی اجرایی شده اند. بدین معنی که به اقتضای هر پروژه، طراحی و تولید اختصاصی انجام گرفته است. به طور مثال در زمینه آینه های دیواری، با توجه به ابعاد، طراحی، و با توجه به شرایط معمارانه فضای داخلی انتخاب رنگ انجام شده است. یا در خصوص سقف نورگیر شیشه ای با توجه به ابعاد و خصوصیات و محدودیت های هر پروژه، طراحی سازه، تعیین خط و مشی موتیف ها و ترکیب رنگی و طراحی دیتیل انجام شده است.

خدمات چارسیک

برای سفارش هر یک از موارد فوق کافی است با انتخاب طرح و رنگ از بین محصولات، با چارسیک در تماس باشید.

در ادامه می توانید از برخی از پروژه های اجرایی چارسیک که تا کنون به انجام رسیده است بازدید فرمایید.